Numan Human

Her kommer informasjon

Performance

Her kommer informasjon

Sametinget

Her kommer informasjon

Kunst i offentlig rom

Her kommer informasjon

Utstillinger

Her kommer informasjon

Billedkunst

Her kommer informasjon

Biografi

Her kommer informasjon